facebook

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ "СЛЕДАТА „ШЕКСПИР“

 

 

ГОДИШЕН МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА НБУ

 

Театърът като „конспект на времето ни, като негов летопис в съкратено издание.“

 

 

 

МИСИЯ

 

Къде е Шекспир днес? В библиотеката? На сцената? В класната стая? Шекспировото творчество увлича хора с различна квалификация, които работят с него на различни места, по различно време, в различни сфери на живота. Всеки от тях оставя своята следа върху Шекспир и на свой ред е белязан от него. Международният фестивал  Следата „Шекспир“ - образование и бъдеще на НБУ се стреми да проследи тези точки на контакт и да ги свърже в обща представа за това какво е Шекспир тук и сега. Във фестивала ще се включат ученици, учители, психолози, специални педагози, логопеди, студенти, университетски преподаватели и изследователи, актьори, режисьори, директори на театри. Амбицията на фестивала е да се превърне в регулярно събитие, което да дава платформа за среща, обмен на идеи, както и да бъде инкубатор на бъдещи интердисциплинарни инициативи.

 

 

ЦЕЛ

 

Фестивалът Следата „Шекспир“ - образование и бъдеще има за цел да осигури публично пространство за артистична, социална и научно-изследователска дейност на преподаватели и студенти от България и от чужбина.  Изборът на Шекспир като универсална оптика, през която анализираме и рефлектираме процесите в съвременния театър и в образованието, дава възможност за ефективно и устойчиво взаимодействие с различни групи и публики в перспективата на предизвикателствата, които съвременната реалност поставя пред изкуствата и пред техния социален принос.