facebook

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ "СЛЕДАТА „ШЕКСПИР“

Организационен екип

 

доц. Снежина Петрова

доц. д-р Георги Гочев

ас. д-р Дария Лазаренко

гл. ас. д-р Георги Няголов

доц. д-р Ася Иванова

гл.ас. д-р Илвие Конедарева

Филип Рашев

Християна Стоименова

Ива Стоянова

Ирена Христова

Студенти от БП „Театър“ на НБУ

 

 

Ръководител 

доц. Снежина Петрова

 

Графичен дизайн 

Филип Рашев