facebook

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ "СЛЕДАТА „ШЕКСПИР“

Регламент

 

 

Фестивалните дейности са разделени в три модула: перформативен, социален и изследователски.

Селекцията на лектори и участници става след подадено Заявление и в съответствие с критериите за всеки модул.

 

Достъпът до събитията на фестивала е съобразен със спецификата на потенциалните публики:

 • Преподаватели и студенти на НБУ
 • Учители и ученици
 • Външна публика

 

 

ПЕРФОРМАТИВЕН МОДУЛ

 

PERFORMATIVE MODULE

 

Академичната общност в игровата сфера.  

 

В рамките на този модул представяме спектакли по пиесите на Шекспир, но и такива, в които се използват различни фабулни модели, отделни образи, тенденции, белези, тематични ядра, които са присъщи на Шекспировите сюжети. Предлагаме и поредица от уъркшопи за усвояване на специфични театрални техники и методи за работа с Шекспировия текст. 

 

Представления

 • ХАМЛЕТ“ на Уилям Шекспир

Реж. Марий Росен

 • СТАЯТА НА БРОДСКИ“ по текстове на Йосиф Бродски

Реж. Снежина Петрова

 • ВРЕМЕОБИЧАНЕ“ по Георги Господинов

Реж. Василена Радева

 • УНГАРСКА ХАМСИЯ“ по Ханох Левин

Реж. Десислава Шпатова

 • ХАМЛЕТ“ на Кели Хантър и Flute Theatre

 

 

Уъркшопи

 • “Декодиране на Хамлет”, Кели Хантър, Великобритания.
 • „Ритъм и вътрешно действие при Шекспир“, Багряна Попова, Австралия.
 • „От хаоса новосъздаден свят – „Ромео и Жулиета“ като космологична и политическа трагедия“, доц. д-р Георги Гочев и доц. д-р Антоанета Петрова, България.
 • „Шекспир и хан Тервел, спасителите на Европа“ (Обсадата на Константинопол през 717 г. от арабите. Три страни, три гледни точки.) Гл. ас. д-р Христо Чукурлиев, България

 

 

СОЦИАЛЕН МОДУЛ

SOCIAL ENGAGEMENT MODULE

Академичната общност в социалната сфера.

В рамките на този модул се предвиждат интердисциплинарни обучения, семинари и други образователни форми, които представят иновативни подходи при работа с ученици и студенти за по-дълбоко разбиране и интерпретиране на Шекспировото творчество, за личностно развитие и гражданско образование.

 

Семинари

 • „Методът на Кели Хантър и приобщаващият ритъм на сърцето“, Кели Хантър, Великобритания.
 • „Преподаване на Шекспир чрез театър в XXI-я век“, д-р Георги Няголов, България.
 • “Да виждаш с очите на душата: въОБРАЗяването на Шекспир в класната стая", Дария Лазаренко, Украйна.
 • "Илюстриране на Хамлет: театър на хартия", Дария Лазаренко, Украйна.
 • „Плейбек театър по Хамлет“, доц. д-р Антоанета Петрова, България.
 • „Преподаване на Шекспир: Иновативни идеи от САЩ“, Джули Кирнан, САЩ.
 • „Хамлет – тайнственото изкуство на ръцете“, Росица Караджова, България.
 • Представяне на международен видео-проект на глухи артисти от 10 държави.

 

 

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МОДУЛ

 

RESEARCH MODULE

 

Академичната общност в научната сфера.

 

В рамките на модула ще се проведат открити лекции и научни семинари, които включват широк диапазон от „четения“ на Шекспировото наследство. Изнесените доклади ще бъдат публикувани в Годишник на департамент "Кино, реклама и шоубизнес" и в изданието на „Млад научен форум за театър, кино, сцена и визуални изкуства.“

 

Лекции

 • Откриваща лекция на проф. Виолета Дечева д.н.
 • “Хамлет откъм неговите жертви”, доц. д-р Биляна Курташева, България.
 • „Рецепция на шекспировата трагедия „Хамлет“ в България“, д-р Георги Няголов, България.
 • „Средновековни следи при Шекспир (Някои акценти)“, д-р Слава Янакиева, България.