facebook

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ "СЛЕДАТА „ШЕКСПИР“

Изследователски модул

teather-day2-ip-013_1050x399_crop_478b24840a

 

Академичната общност в научната сфера.

В рамките на модула ще се проведат открити лекции и научни семинари, които включват широк диапазон от „четения“ на Шекспировото наследство. Изнесените доклади ще бъдат публикувани в Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ и в изданието на „Млад научен форум за театър, кино, сцена и визуални изкуства.“

 

 

Лекции

 

Откриваща лекция на проф. Виолета Дечева д.н.

 

“Хамлет откъм неговите жертви”

доц. д-р Биляна Курташева, България.

 

Рецепция на Шекспировата трагедия „Хамлет” в България

гл. ас. д-р Георги Няголов, България

 

Средновековни следи при Шекспир

ас. д-р Слава Янакиева, България