facebook

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ "СЛЕДАТА „ШЕКСПИР“

Методът на Кели Хънтър и приобщаващият ритъм на сърцето

theather-day3-sm-359_959x399_pad_478b24840a

Методът на Кели Хънтър и приобщаващият ритъм на сърцето

 

Кели Хънтър, Великобритания.

 

Методът на Кели Хънтър в приобщаващото обучение използва мощния потенциал на езика на Уилям Шекспир и специални терапевтични игри за преодоляване на нарушенията в общуването при деца с аутизъм, включително невербални деца. Методът е описан в книгата „Shakespeare's Heartbeat: Drama games for children with autism“ (2014). Той е обект на изследователски проект, проведен в Университета в Охайо (САЩ), който доказва научно ефективността на методологията. Според заключението на изследването, използването му подобрява социалното взаимодействие, разбирането на прагматиката в езика, езиковите умения и уменията за разпознаване на емоциите. Кели Хънтър и актьорите от театър "Флейта" най-напред ще участват в дискусия за творчеството на Шекспир, театърът с кауза и техния опит, след това ще проведат уоркшоп, основаващ се на специални адаптации на шекспировите пиеси. Естеството на работата на гостите е подчертано интердисциплинарно и очакваме да привлече интереса на студенти, преподаватели и изследователи от поне три направления – шекспирология, театрознание и специална педагогика.

 

Купи билет

 

Регистрирай се 
(публики НБУ)

 

Обратно към програмата на фестивала