facebook

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ "СЛЕДАТА „ШЕКСПИР“

Рецепция на Шекспировата трагедия „Хамлет” в България

theather-day2-zhmv-10_959x399_pad_478b24840a

Рецепция на Шекспировата трагедия „Хамлет” в България

Д-р Георги Няголов, България

 

В този семинар д-р Георги Няголов ще се постарае да очертае в най-общ хронологичен план как най-добре познатата у нас Шекспирова драма – „Хамлет“ е навлязла и е била приета в българската културна традиция от Освобождението до днес. Представянето ще се основава на пет свързани направления – преводна, театрална, образователна, критическа и културна рецепция. Целта на семинара е да даде на участниците систематизиран контекст за живота на „Хамлет“ у нас до момента, така че те да могат по-информирано да я четат, изучават, поставят, адаптират и изобщо – използват на местна почва днес.

 

Регистрация публики

 

 

Обратно към програмата на фестивала