facebook

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ "СЛЕДАТА „ШЕКСПИР“

Социален модул

theather-day2-zhmv-046_1050x399_crop_478b24840a

 

СОЦИАЛЕН МОДУЛ

 

Академичната общност в социалната сфера.

В рамките на този модул се предвиждат интердисциплинарни обучения, семинари и други образователни форми, които представят иновативни подходи при работа с ученици и студенти за по-дълбоко разбиране и интерпретиране на Шекспировото творчество, за личностно развитие и гражданско образование.

 

 

Семинари

 

Методът на Кели Хънтър и приобщаващият ритъм на сърцето

 

Преподаване на Шекспир чрез театър в XXI-я век

 

Да виждаш с очите на душата: въОБРАЗяването на Шекспир в класната стая

 

Илюстриране на Хамлет: театър на хартия

 

Плейбек театър по Хамлет

 

Преподаване на Шекспир: Иновативни идеи от САЩ

 

Хамлет – тайнственото изкуство на ръцете – международен проект на Росица Караджова, дипломант на МП „Театрално изкуство и общество“, с глухи артисти от 10 държави.