facebook

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ "СЛЕДАТА „ШЕКСПИР“

Средновековни следи при Шекспир

theather-day2-zhmv-24_959x399_pad_478b24840a

Средновековни следи при Шекспир

Д-р Слава Янакиева, България

 

Целта на доклада е да очертае в общи линии ясно отчленимите елементи на средновековното перформативно наследство в някои от пиесите на Шекспир. Тези елементи ще се търсят както в жанровите особености, така и в отделни типажи и сюжетни топоси, като ще бъде анализирана трансформацията на последните на елизабетинската сцена. Особено внимание ще бъде обърнато на сакраменталните употреби като типични за Средновековната театрална култура.

 

Регистрация публики

 

Обратно към програмата на фестивала