facebook

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ "СЛЕДАТА „ШЕКСПИР“

Преподаване на Шекспир чрез театър в XXI век

theather-day3-sm-324_959x399_pad_478b24840a

Преподаване на Шекспир чрез театър в XXI-я век

д-р Георги Няголов, България

 

В този семинар д-р Георги Няголов ще сподели своя опит в преподаването на Шекспир чрез театър в България с двойна цел, от една страна, да запознае учениците с Шекспировата драма и нейния културен контекст, и от друга – да развие компетентности, които могат да бъдат приложени в различни области на академичния, професионалния и социалния живот на учениците като компетентно четене, критично мислене, умения за комуникация и работа в екип, умения за учене, социално-емоционална компетентност, инициативност и предприемчивост, културна компетентност и творческо изразяване. По време на семинара участниците ще имат възможност да изпитат от първа ръка някои от методите, използвани в този подход. Крайната цел на семинара е да провокира дискусия за това какво трябва да се направи, за да се актуализират традиционните подходи на преподаване, за да бъдат адекватни на образователните нужди на XXI-я век.

 

Регистрирай се

(публики НБУ)

 

 Купи билет

 

 Обратно към програмата на фестивала