facebook

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ "СЛЕДАТА „ШЕКСПИР“

От хаоса новосъздаден свят – „Ромео и Жулиета“ като космологична и политическа трагедия

teather-day3-ed-99_959x399_pad_478b24840a

От хаоса новосъздаден сваят

   

 

Георги Гочев и Антоанета Петрова, България

 

Водата, която се е превърнала в отрова.

 

Какво е смъртта на Ромео и Жулиета – резултат от конфликта между Капулети и Монтеки или причина за конфликта? Ще се опитам да прочета трагедията наобратно, като тръгна от смъртта на двамата влюбени и изследвам природата на конфликта между двата най-значими рода в общността. Семинарът включва теоретична част и практическа част, в която под формата на игра ще се търси решение на първичния конфликт в общността.

Правила на играта. Групата се разделя на два лагера – Капулети и Монтеки. Между двата лагера има кладенец, който е предмет на ожесточен спор. Настъпва суша, водата е ограничена и не стига за напояване на земята и на двата рода. Всеки от двата рода трябва да измисли стратегия, за да достигне до водата. 

 

Регистрирай се
(публики НБУ)

 

Купи билет

 

Обратно към програмата на фестивала