facebook

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ "СЛЕДАТА „ШЕКСПИР“

Шекспир и хан Тервел, спасителите на Европа

teather-day2-ip-031_959x399_pad_478b24840a

Шекспир и хан Тервел

  

Гл. ас. д-р Христо Чукурлиев, България

(Обсадата на Константинопол през 717 г. от арабите. Три страни, три гледни точки.)

 

От 717 до 718 г. н.е. се случва Втората обсада на Константинопол от арабите. Тази обсада е интересна и защото в нея участват три страни: арабите, византийците и българите. Задачата на студентите е след като бъдат разпределени в един от трите лагера и получат текстове за работа, да подготвят драматизация, която представя гледната точка на съответната страна в обсадата: на ромеите, арабите и българите. Целта на всеки отбор е да разучи текста, да се разпределят ролите и пред публика да представи какво според тях се е случило от 717 до 718 г. Тази работилница цели да развие у студентите осъзнаване на ролята на гледната точка, както и способността да се разказва за едно и също по различен начин. В същото време този метод ползва структурата на Шекспировата пиеса „Хамлет“, като преповтаря нейната рамка. Лекцията на преподавателя сама по себе си е пиеса, представление, което той изнася пред студентите. Ако преподавателят въвлече студентите да пресъздадат сценка като пиеса в рамките на по-голямата пиеса на лекцията, се получава феноменът „пиеса в пиесата“, познат най-добре от Хамлет на Шекспир.

 

Регистрирай се (публики НБУ)

 

Купи билет

 

Регистрирай се (ученици) 

 

Обратно към програмата на фестивала