facebook

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ "СЛЕДАТА „ШЕКСПИР“

Хамлет откъм неговите жертви

teather-day3-ed-117_959x399_pad_478b24840a

Хамлет откъм неговите жертви

 доц. д-р Биляна Курташева, България

 

В тази лекция, която се надявам да прерасне в разговор с публиката, фокусът ще бъде върху труповете, трупащи се около Хамлет в хода на пиесата. Жертви, за чиято смърт той има пряка или косвена вина – Полоний, Офелия, Розенкранц и Гилденстерн, Лаерт, Крал Клавдий... Идентификацията ни с главния герой е толкова силна, че ние сме склонни да го оправдаваме и да му съчувстваме до каквито и крайности да стига. Това ще е повод да обсъдим ролята и силата на гледната точка в драмата и как това се постига в текста. За тази цел ще се опрем и на две по-късни художествени интерпретации на „Хамлет”, които рязко сменят гледната точка, с което преобръщат и ценностния ред във и около Елсинор – става дума за пиесата на Том Стопард „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви” (ще използваме подбрани откъси) и поемата на К. Кавафис „Крал Клавдий”.

 

 Регистрирай се

 

 

 Обратно към програмата на фестивала