facebook

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ "СЛЕДАТА „ШЕКСПИР“

Представления

chas-hamlet_1050x399_crop_478b24840a

 

Академичната общност в игровата сфера.  

В рамките на този модул представяме спектакли по пиесите на Шекспир, но и такива, в които се използват различни фабулни модели, отделни образи, тенденции, белези, тематични ядра, които са присъщи на Шекспировите сюжети. Предлагаме и поредица от уъркшопи за усвояване на специфични театрални техники и методи за работа с Шекспировия текст.  

 

Представления

 

„Час по ХАМЛЕТ“, по пиесата „Хамлет“ на Уилям Шекспир

 

СТАЯТА НА БРОДСКИ“ по текстове на Йосиф Бродски

 

ВРЕМЕОБИЧАНЕ“ по Георги Господинов

 

УНГАРСКА ХАМСИЯ“ по Ханох Левин

 

"ХАМЛЕТ.СЪПЪТСТВАЩИ ЩЕТИ" по "Хамлет" на Уилям Шекспир