facebook

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ "СЛЕДАТА „ШЕКСПИР“

Ритъм и вътрешно действие при Шекспир

   

Багряна Попова, Австралия

 

В този практически уъркшоп ще изследваме как ритъмът в словата на Шекспировите герои, представен чрез ямбичен пентаметър, разкрива вътрешните действия на персонажа. Стихотворният размер подсказва темпоритъма и умонастроението на различните действащи лица: потока, темпото, устрема, настойчивостта или съкрушеността на техните мисли и думи. Размерът е ключ към вътрешните (и външните) действия на всеки герой. Той напомня музикална партитура, която съдържа смисъл, подсказва динамика и очертава емоционалния терен. В този уъркшоп участниците ще работят върху определен монолог, като се фокусират върху стихотворния размер. Работата ще бъде активна, забавна и физическа. Актьорите ще бъдат насърчавани да проявят кураж и да проследят докъде ще ги отведе тайната карта на размера, изследвайки действието и вътрешния живот на героя.

 

 

Обратно към програмата на фестивала